Великобритания – от 31 януари ще се изисква здравен сертификат за някои вносни стоки от ЕС

От 31 януари 2024 г. Обединеното кралство въвежда промени в процедурите за внос на храни и напитки от ЕС, като се въвежда система за категоризиране въз основа на нивата на риск съгласно оперативния модел Border Target. Този ход е част от мерките на правителството за подобряване на регулаторните стандарти след Брекзит.

Вносителите, желаещи да внесат храни и напитки от ЕС в UK, ще трябва да следват текущите разпоредби на Агенцията за здравето на животните и растенията (APHA).

За стоките, които попадат в категорията за средно рисков граничен целеви оперативен режим (BTOM) допълнителна стъпка ще бъде получаването на здравен сертификат от износителя от ЕС, когато има такъв. За някои продукти може да се изисква и официална декларация от вносителя, като здравният сертификат ще посочва кога се изисква такава декларация. Вносителите може също да имат нужда от лиценз или от разрешение за внос.

Между януари и април 2024 г. ще бъдат въведени проверки на документите на случаен принцип за животински продукти със среден риск от BTOM с произход от ЕС, Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенщайн. Стоките, които подлежат на тези проверки, няма да бъдат забавяни при проверка или да бъдат таксувани допълнително. За внос на стоки с нисък BTOM риск ще се изисква търговски документ и вносителите също може да имат нужда от лиценз или от разрешение за внос.

В същото време, от 31 януари 2024 г., Обединеното кралство ще въведе санитарни и фитосанитарни (SPS) проверки на живи животни или на животински продукти, които влизат в UK от страните от ЕС и от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).

За да се съобразят с новите мерки, вносителите трябва първо да определят рисковата категория на целевия оперативен модел (TOM) за стоката, която се транспортира.

TOM класифицира живи животни, зародишна плазма, продукти от животински произход (POAO) и странични животински продукти (ABP) в категории с висок, среден или нисък риск, всяка с различни изисквания.

Два документа предоставят достъп до рисковите категории на TOM чрез обобщени таблици и списък с кодове на стоки с възможност за търсене. Композитните продукти от страните от ЕС и ЕАСТ или попадат в категорията с нисък TOM риск, или са освободени от контрол върху вноса.

За пратки в категория с нисък TOM риск трябва да се използва системата за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS) за уведомяване на властите и не се изисква здравен сертификат за износ. Въпреки това, за средните и високи TOM рискови категории може да се изисква здравен сертификат за износ от компетентния орган в страната на произход. Стоките в категорията с висок TOM риск подлежат на текущ физически контрол при вноса.

При липса на здравен сертификат за износ, издаден от фирмата износител, вносителите могат да изискват лиценз или разрешение за внос.

От 30 април 2024 г. ще бъдат въведени нови гранични проверки за стоки от ЕС със среден BTOM риск. Всички стоки със среден и нисък BTOM риск ще трябва да влязат през определен входен пункт със съответния граничен инспекционен пункт, отбелязвайки следващата стъпка в митническия режим след Брекзит.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *