ЕС ще лишава от право на шофиране в целия съюз за сериозни нарушения на пътя

Европейският парламент одобри мярка, с която да се гарантира, че лишаването от право за шофиране, издадено в една държава от ЕС, ще се признава и прилага в целия съюз.

Евродепутатите одобриха и разширяването на списъка с тежки нарушения на пътя.

Членовете на Европейския парламент подчертават, че сериозните нарушения на пътя, като превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние, трябва да водят до лишаване от право за шофиране в целия ЕС.

Към момента, ако шофьор загуби книжката си поради нарушение в страна от ЕС, различна от тази, която е издала книжката му, наказанието е ограничено до държавата, в която е извършено нарушението, без въздействие върху правото за шофиране в други държави от ЕС.

За да се реши този проблем, предложените нови правила налагат решенията относно спиране, ограничаване или отнемане на шофьорска книжка на чуждестранно лице да се съобщават до държавата от ЕС, която е издала свидетелството, като с това да се гарантира и еднакво прилагане във всички държави от ЕС.

Освен това дискусиите в рамките на ЕС включват възможност за добавяне на шофиране без валидна книжка към списъка на тежките нарушения на пътя, наред с шофирането в нетрезво състояние и причиняване на смърт, което би насърчило обмена на информация относно лишаването от право на управление.

Освен това превишаването на ограничението на скоростта с 50 км/ч и повече, се счита за сериозно нарушение и то може да доведе до дисквалификация.

Въпреки това има планове за установяване на по-ниско ограничение на скоростта за жилищни райони, където шофирането с 30 км/ч над ограничението може да доведе до спиране или отнемане на шофьорската книжка на водача.

По отношение на прилагането на новите правила, Европейският парламент предлага да се определи краен срок от 10 работни дена, в които държавите от ЕС да се уведомяват взаимно за решенията за дисквалификация, с допълнителни 15 работни дена, за да се определи дали дисквалификацията трябва да се прилага в целия ЕС.

Депутатите подчертават важността на незабавното информиране на засегнатия шофьор за окончателното решение в рамките на 7 работни дена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *