До 15 април транспортните фирми ще могат да подават в АПИ заявленията си за изплащане на държавна помощ

От 1-ви до 15-ти април превозвачите ще могат да подават в Агенция „Пътна инфраструктура“

заявленията си за изплащане на държавна помощ в подкрепа на разходите за стабилизиране на транспортния сектор.

На 23 февруари т. г. Министерският съвет реши транспортните фирми да бъдат подпомогнати с до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България“.

За предоставянето на помощта има положително становище от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи и това дава възможност да се пристъпи към нейното изплащане.

Срокът за предоставяне на помощта е до 30 юни 2024 г.

Пълният комплект от документи /заявление и декларации с приложенията към тях/, които транспортните фирми трябва да попълнят и подадат като придружаващи документи са публикувани на интернет страниците на Агенция „Пътна инфраструктура“www.api.bg, и на Националното тол управлениеwww.bgtoll.bg

Превозвачите могат да подават заявленията за изплащане на държавна помощ и в офисите на областните пътни управления, НТУ и чрез системата за сигурно електронно връчване.

На интернет страницата са публикувани и утвърдените вътрешни правила за критериите за подаване, разглеждане, преценка за допустимост и методика за оценка на заявленията за кандидатстване на транспортни фирми, които имат лиценз за превоз на товари за получаване от държавата на безвъзмездна помощ.

Целта е с тази предоставена държавна помощ да се подпомогне транспортният бранш, който търпи значителни загуби от 2020-та година досега от пандемията от коронавирус, войната в Украйна, глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги, значителното увеличение на цените на горивата и необходимост от преориентиране на транспортните маршрути, а това води до повишени оперативни разходи за фирмите.

По данни от НСИ в периода след началото на войната в Украйна оперативните разходи в транспортния сектор са се увеличили значително, което оказва сериозен натиск върху финансовото състояние на транспортните фирми, като застрашава тяхната способност да предлагат конкурентни цени и да поддържат оперативна ефективност.

Постановлението на Министерския съвет предвижда помощта да се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 4 млн.лв. за транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари.

Размерът ѝ ще се определя на базата на пропорционално разпределение, като за база се използват платените през 2023 г. тол такси от превозните средства над 3,5 тона, чийто размер е индикатор за обема на извършените превози и ще служи за основа за определяне на размера на държавната помощ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *