Санкции в Румъния от 1 юли 2024 г. при липса на декларация в системата RO e-Transport за всички стоки при международен автомобилен транспорт

RO e-Transport е електронна система, която се използва за наблюдение на автомобилния транспорт на стоки с висок фискален риск и международния автомобилен транспорт на стоки в Румъния. Министерството на финансите, чрез Националната агенция за фискална администрация и Румънската митническа служба, наблюдава транспортирането на стоки на националната територия чрез системата RO e-Transport.

В края на миналата година влизат в сила набор от модификации на системата RO e-Transport.

Въпреки че тя функционира напълно от 2022 г., нейният обхват до момента е бил ограничен само до транспортирането на стоки с висок фискален риск и следователно има малко влияние върху бизнеса по отношение на данъкоплатците, към които са насочени отговорностите за докладване.

Задълженията за докладване обаче се връщат в центъра на вниманието и се въвежда задължително отчитане чрез RO e-Transport за всички международни автомобилни превози на стоки (свързани с операции за внос/износ, вътреобщностни покупки и вътреобщностни доставки), независимо от категорията на превозваните стоки (т.е. не само за стоки с висок фискален риск, както до момента).

Стоки с тегло над 500 кг или стойност над 10 000 RON подлежат на задължително деклариране в електронната система RO e-Transport както за вътрешен, така и за международен транспорт.

В случай на превоз на стоки (внос/износ в страни от ЕС и извън ЕС) без деклариране на стоките в електронната система RO e-Transport, санкциите предвиждат глоба до 100 000 леи, която влиза в сила от 1 юли 2024 г.

Компаниите трябва да се изправят пред предизвикателствата да спазват задълженията за отчитане, като същевременно запазят своите оперативни модели на компанията и избегнат глоби.

След като отговорната страна докладва съответната информация, RO e-Transport системата ще генерира уникален код (“UIT код”) с цел уникално идентифициране на транспортираните стоки.

Съгласно член 8¹ от изменения GEO 40/2022, независимо от категорията международен автомобилен транспорт на стоки, отговорният субект, който трябва да докладва чрез RO e-Transport, е:

– Получателят, посочен в митническата декларация за внос, или износителят, посочен в митническата декларация за износ, за стоки, подлежащи на операции по внос/износ;
– Компанията получател на стоката в Румъния, в случай на вътреобщностни покупки;
– Фирмата доставчик от Румъния, в случай на вътреобщностни доставки, или;
– Депозитарната институция от Румъния, в случай на стоки, които са предмет на вътреобщностни транзакции при транзит, както за стоки, разтоварени на територията на Румъния за складиране или за формиране на нов транспорт, така и за стоки, натоварени след складиране или след формиране на нова пратка на територията на Румъния.

По принцип, когато качва данни в RO e-Transport системата, докладващият субект трябва да предостави съответните подробности, като например подателя и получателя на стоките, характеристиките и стойността на транспортираните стоки, местата за товарене и разтоварване и информация за регистрационния номер на превозното средство и начина на транспортиране на съответните стоки.

Регистрацията в системата RO e-Transport трябва да бъде изпълнена не повече от 3 (три) календарни дни преди датата, декларирана за започване на транспорта, но не по-късно от момента на пристигане на граничния контролно-пропускателен пункт за влизане в Румъния.

Въпреки че по правило базираните в Румъния компании ще действат като докладващи субекти, като се има предвид естеството на докладваната информация чрез RO e-Transport системата, те ще трябва да разчитат на желанието на своите външни бизнес партньори и превозвачи да споделят подходяща информация своевременно, с цел пълно изпълнение на отчетните задължения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *